Hlavní stránka / Nabídky / Nabídka lesních pozemků Lány na Důlku

Nabídka lesních pozemků Lány na Důlku

Druh: Les
Lokalita: Pardubický
Výměra: 2,67 ha
Katastrální území: Lány na Důlku
Číslo parcely: 744, 746/4
Volné od:
Jméno: Česká půda s.r.o.
Telefon: 605366627
E-mail: martina.knoppova@ceska-puda.cz
Cena: dohodou

Vloženo: 24. 4. 2017
ID: 47


Dřevo les na Facebooku

Popis

Naše společnost Česká půda s.r.o. zajišťuje internetovou aukci a prodej níže uvedených pozemků o celkové výměře 26 671 m2, z nichž 10 048 m2 je lesní pozemek se vzrostlým porostem vhodný k vytěžení. Lesní hospodářské osnovy (LHO) jsou zpracované na období 2010-2019. Aktuální věk dřevin je 112 let, celková zásoba dřeva dle LHO je 386 m3, zastoupení dřevin smrk 70% a dub 30%. Sousední pozemek, který je součástí prodeje, je možné v budoucnu zalesnit. Oba pozemky jsou rovinaté, velmi dobře přístupné po silnici spojující Lány na Důlku a Bezděkov. K lesnímu porostu bylo znalcem zpracováno orientační ocenění.

Pozemky ve výlučném vlastnictví:
-parcelní číslo KN 744 o výměře 10 048 m2 (lesní pozemek) a
parcelní číslo KN 746/4 o výměře 16 623 m2 (trvalý travní porost)
zapsané na LV č. 686 v katastrální území Lány na Důlku, obec Pardubice, okres Pardubice.
Celková výměra nabízených pozemků: 26 671 m2

Vyvolávací cena: 600 000,- Kč
První kolo aukce: 19.4.2017 12:00 - 8.5.2017 12:00
Druhé kolo aukce: 9.5.2017 10:00 - 10:30
U lesního pozemku p.č. 744 o výměře 10.048 m2 bylo provedeno ocenění znalcem podle vyhlášky č. 443/2016 Sb. (oceňovací vyhláška) s využitím zejména výpisu z lesních hospodářských osnov (LHO). Níže uvádíme výsledky ocenění, detailní informace naleznete v detailech aukce na našem webu.

Ocenění zjednodušeným způsobem:
Cena lesních pozemků 54 098,43 Kč
Cena lesních porostů 434 266,53 Kč

Výsledná cena určená zjednodušeným způsobem dle § 50 je 488 360,- Kč.

Ocenění – výnosovým způsobem (úřední ocenění)
Cena lesních pozemků 54 098,43 Kč
Cena lesních porostů 736 305,59 Kč

Zjištěná výsledná cena určená výnosovým způsobem dle § 50 je 790 400,- Kč.

PŘIHLÁŠENÍ A PRŮBĚH AUKCE
Kauce: Pro účast v této internetové aukci není vyžadována.
Daň z nabytí: Daň z nabytí nemovitosti vyřizuje a hradí kupující.
Zákaznická podpora: Martina Knoppová, tel.č.: 605 366 627, info@ceska-puda.cz
Výše minimálního příhozu: 1000 Kč

Aukce probíhá ve dvou kolech. Do prvního kola aukce se můžete přihlásit na internetové adrese www.ceska-puda.cz. V prvním kole podáváte pouze jednu nabídku, která musí být rovna nebo vyšší než vyvolávací cena. Nejvyšší nabídka v prvním kole bude zároveň vyvolávací cenou pro kolo druhé.
Do druhého kola se bude možné přihlásit přes e-mailovou pozvánku, kterou Vám po prvním kole aukce zašleme, nebo na stránkách www.ceska-puda.cz. Druhého kola se budou moci účastnit všichni účastníci kola prvního. Toto kolo již probíhá „živě“, kdy v reálném čase, a to po dobu 30 minut, mohou účastníci přihazovat.
Vítězná cena je vždy konečná a obsahuje veškeré dílčí poplatky spojené s administrativou (cena za pozemek, příprava návrhu na vklad, odměna zprostředkovatele a další). Podání návrhu na vklad na katastrální pracoviště zajišťuje firma Česká půda s.r.o. Pro tuto aukci je stanovena minimální kupní cena. Pokud nabízená cena nedosáhne této částky, není povinen prodávající uzavřít kupní smlouvu.